EFT

EFT står for Emotions Fokuseret Terapi og er en evidensbaserede terapiform. Det er den første og eneste terapiform indenfor den humanistisk eksistentielle (oplevelsesorienterede) psykoterapeutiske tradition og metode, der bygger på veldokumenterede og velbeskrevne forskningsresultater.

Men hvad betyder emotionsfokuseret terapi egentlig? Som ordet antyder beskæftiger EFT’en sig med vores følelser. Indenfor den emotionsfokuserede terapi er vi netop optagede af følelserne, fordi vi tror på, at de spiller en helt central rolle i forhold til den måde, vi agerer i og forstår verden på. Følelserne fortæller os samtidig noget om, hvad vi har brug for, ønsker, vil og bør, og endelig organiserer følelserne vores indre verden i et helhedsbillede, som øger chancen for, at vi får taget var på det, som er vigtigt for os.

I EFT’en hjælpe vi vores klienter til at acceptere, udtrykke, regulere, meningsdanne på og transformere følelser.

At lære at acceptere vores følelser er vigtigt, fordi de er en del af os, uanset om vi vil have dem eller ej. Hvis vi ikke vil have dem, fordi de føles ubehagelige, smertefulde, angstprovokerende eller lignende, så prøver vi typisk at fortrænge eller fornægte dem. Men sandheden er, at de ikke forsvinder af den grund, de skal nok finde vej i vores liv og kommer i stedet til udtryk fx som en følelse af indre uro, stress, utilfredshed i livet eller fører til, at vi fx kaster os ud i misbrug af alkohol, piller, mad m.m.

At lære at udtrykke vores følelser er vigtigt, fordi det giver os mulighed for at tage vare på det, som er vigtigt for os. Det kan være vores grænser, vores værdier, vores behov eller lignende. Det at udtrykke vores følelser hjælper os med andre ord med at tage vare på os selv.

At lære at regulere vores følelser kan være hensigtsmæssigt, fordi det ofte hjælper os til at få det bedre med både os selv og andre mennesker. Nogle mennesker er overregulerede i deres følelsesliv, det vil sige, at de lægge låg på følelserne og undlader at lade dem få et udtryk, det kan fx betyde, at de ikke får givet udtryk for deres egentlige behov, og det kan være svært for både dem selv og deres nærmeste, at vide hvordan de egentlig har det. Andre mennesker igen er underregulerede og reagerer fx meget voldsomt på hændelser, som måske ikke fortjener et så voldsomt følelsesudbrud. Følelsen er med andre ord ikke tilpasset situationen, hvilket kan opleves dybt ubehageligt både for personen selv, men selvfølgelig også for omgivelserne.

At lære at meningsdanne på vores følelser kan være en stor hjælp, fordi en større bevidsthed og forståelse af, hvorfor vi har det som vi har det, gør det muligt for os at gøre noget andet, end det vi plejer. Særligt hvis det ’andet’ vi gør er uhensigtsmæssigt for os. Samtidig kan meningsdannelsen være nødvendig for at bane vejen for accepten.

At lære at transformere vores følelser er vigtigt, fordi det kan hjælpe os til at tage vare på vores egentlige behov. Det kan fx være, at vi ofte begynder at græde, selvom vi egentlig er stik hamrede tossede. Eller den omvendte situation, at vi skælder ud og bebrejder, når vi inderst inde er kede af det. Samtidig har de følelser vi udtrykker betydning for den måde, vi bliver mødt på af både os selv og vores omverden, og derfor er det så vigtigt, at vi kommer i kontakt med den primære følelse, så det også bliver den vi udtrykker.

Ovenstående er en kort introduktion til den emotionsfokuserede terapi, og hvorfor vi anser følelserne for at være så vigtige i terapien.

Har du spørgsmål, er du meget velkommen til at kontakte mig for en uddybning.